• Thumb

  Zdravstveno stanje ozimih useva pšenice i

  Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom  useva ozime pšenice i  ječma, lokaliteti Veliki Šiljegovac i Pojate, utvrđeno je da se pšenica  i ječam nalaze u fenofazi BBCH 21-22 (bokorenje,...
  » read more

 • Thumb

  ОЧУВАЊЕ ПЛОДНОСТИ И МЕРЕ ПОПРАВКЕ ПОЉОПРИВ

  Земљиште је један од најважнијих природних ресурса јер је тешко обновљиво природно богатство а веома је значајно за пољопривредну производњу. Обзиром да земљиште споро настаје, а разним процесима дегр...
  » read more

 • Thumb

  УТИЦАЈ ИСТОВРЕМЕНЕ ПРИМЕНЕ ХЕРБИЦИДА И ФУН

  Последњих година, гајење пшенице постаје релативно исплативији посао. Главни разлог овога су унапређење технологије производње које се огледа кроз: већи избор добрих сорти, примену ђубрива као и обаве...
  » read more

 • Thumb

  ИЗВОД ИЗ ЗАКОНА О ЗАДРУГАМА

  Закон о Задругама ступио је на снагу 08.01.2016.год,а објављен је у СЛ.Гласнику РС.бр.112 од 30.12.2015.год, што значи да престају да важе сви Закони о Задругама објављени у ранијем периоду. Појам ...
  » read more

 • Thumb

  Krompirova zlatica

  Na području delovanja RC Kruševac,vizuelnim pregledom  u usevima krompira ustanovili smo da se krompir nalazi se u fazi 5 do 6 troliski (BBCH 15-16). Vizuelnim pregledom useva  krompira registrovano ...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita kruške 16.03.2016

  Na području delovanja RC Kruševac,lokalitet Lazarevac, vizuelnim pregledom zasada kruške sorta viljamovka,utvrđeno je da se kruška nalazi u fenofazi  BBCH 55 (vidljivi cvetni pupoljci još uvek zatvore...
  » read more

 • Thumb

  Obična kruškina buva (Cacopsylla piri)

  Na području delovanja RC Kruševac lokalitet Lazarevac ,vizuelnim pregledima zasada kruške sorte viljamovka , uočena je pojava imaga obične kruškine buve (Cacopsyla piri)  u indeksu napada 0,75 i prisu...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita breskve 26.02.2016

  Na području delovanja  RC Kruševac,vizuelnim pregledom zasada breskve utvrđeno je da se breskva u zavisnosti od lokaliteta i sorte nalazi u fazi( BBCH 03-09) kraj bubrenja lisnih pupoljaka (03  BBCH s...
  » read more

 • Thumb

  УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА АНАЛИЗУ ХЕМИЈСКИХ ОСОБИ

  Значај – Основни значај анализе хемијских особина земљишта проистиче из потребе упознавања његових важнијих особина неопходних за извођење мелиоративних мера поправке (калцификација, хумизација, фосфа...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita breskve 17.02.2016

  Na području delovanja RC Kruševac ,Lokalitet Milutovac vizuelnim pregledom zasada breskve primećeno je da se breskva  u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka BBCH 01 ...
  » read more

 • Thumb

  Pojava lucerkine bube

  Na territori delovanja RC Kruševac, lokalitet Konjuh obilaskom lucerišta primećeno  je da se lucerka nalazi u fazi intezivnog porasta(20cm visine). Vizuelnim pregledom utvrdili smo  pojavu imaga lucer...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita breskve i nektarine

  Na području delovanja RC Kruševac obilaskom zasada breskve i nektarine,Lokalitet Milutovac,Lazarevac, primetili smo da se u zavisnosti od sorte, breskva  nalazi u fenofazi BBCH skali 55-57 ( vidljivi ...
  » read more

 • Thumb

  Pojava rutave bube

  Na području delovanja RC Krusevac ,vizuelnim pregledom zasada višnje i šljive ,lokalitet Aleksandrovac primetili smo prisustvo  imaga rutave bube(Tropinorta hirta). Imago je najaktivni u najtoplijem ...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita višnje

  Na području delovanja RCKruševac ,lokalitet Stubal, Aleksandrovac,vizuelnim pregledom zasada višnje sorta oblačinska, ustanovili smo da se višnja nalazi u fenofazi  BBCH skala 61- početka cvetanja (10...
  » read more

 • Thumb

  Pojava štitaste vaši na vinovoj lozi

  Na teritori delovanja RC Kruševac obilaskom vinograda,Lokalitet Aleksandrovac, Milutovac vinova loza u zavisnosti od sorte  nalazi se u fenofazi (BBCH 01-07).Početak bubrenja pupoljka:Ljuspice pupolak...
  » read more

 • Thumb

  Botritis na paradajzu

  Botritis na paradajzu Na podrućju delovanja RC Krušeavac obilaskom plasteničke proizvodnje paradajza ustanovili smo da se paradajz nalazi u fenofazi  71 BBCH skala(Prva grupa plodova:prvi plod dostig...
  » read more

 • Thumb

  НАДА - нова сорта шљиве

  Шљива је најзаступљенија врста воћака у Србији и има највећи привредни значај. Најзначајније и најраспространије домаће сорте су: Пожегача, Чачанска Лепотица, Чачанска родна и Чачанска најбоља,Чача...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita šljive u precvetvanju

  Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledom zasada šljive, lokalitetu Milutovac šljiva se nalaze se u fenofazi precvetavanja BBCH 65-67, ( većina cvetova je otorena,prve latice opadaju i cve...
  » read more

 • Thumb

  УЗИМАЊЕ УЗОРАКА ЗА АНАЛИЗУ ХЕМИЈСКИХ ОСОБИ

  Значај – Основни значај анализе хемијских особина земљишта проистиче из потребе упознавања његових важнијих особина неопходних за извођење мелиоративних мера поправке (калцификација, хумизација, фосфа...
  » read more

 • Thumb

  Kruškina buva

  Na području delovanja RC Kruševac,Lokalitet Lazarevac u zasadu kruške sorta viljamovka, vizuelnim pregledom registrovano je prisusvo  imaga obične kruškine buve(Cacopsylla pyri),  u indeksu napada 0,7...
  » read more

Додатне информације