• Thumb

  Zaštita breskve i nektarine 04.04.2018

  Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Milutovac, zasadi breskve i nektarine, u zavisnosti od sorte, nalaze se u fenofazi BBCH 62-65 (20% cvetova otvoreno do puno cvetanje).  Padavine koje su...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita jabuke 03.04.2018

  Na području delovanja RC Krusevac zasadi  jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi (BBCH 10-15)- prvi listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka do većina listova otvoreno ali još uvek ne u puno...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita kruške 29.3.2018

  Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada krušaka  ustanovljeno je da se kruške, u zavisnosti  od sortimenta nalazi u fazi  od početaka pucanja pupoljaka do vidljivi prvi zeleni li...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita maline 03.04.2018

  Na području delovanja RC Kruševac,  zasadi  maline se nalaze  u fazi od rasta pupoljka do razvoja prvih listova (BBCH 10-13 ). U zavisnosti od lokaliteta, kretanje pupoljaka je  neujednačeno, čak i na...
  » read more

 • Thumb

  Dozrelost pseudotecija Venturia inaeqvalis

  Na području delovanja RC Kruševac , lokalitet Milutovac uočeno je da se jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes nalaze u fenofazi  kraj  bubrenja do početak pucanja pupoljaka (BBCH 03 – 07).   Ovone...
  » read more

 • Thumb

  Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia

  Na području delovanja RC Kruševac, Lokalitet Milutovac,vizuelnim pregledom zasada jabuke, sorte Ajdared i Zlatni Delišes, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do...
  » read more

 • Thumb

  ОРГАНСКО ЂУБРИВО – ГЛИСТЕЊАК

  Глистењак је намењен за поправку физичко – хемијских и микробиолошких особина земљишта са мањим садржајем органске материје и за гајење различитих биљних врста у повртарству и холтикултури, са количин...
  » read more

 • Thumb

  УСЛОВИ ЗА ГАЈЕЊЕ РИБИЗЛЕ

  Рибизла се успешно гаји у условима умерено континенталне климе, па и северније. Ова поднебља се карактеришу прохладним летима, великом количином падавина и високом влажноћом ваздуха. Од климатских ...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita breskve 17.02.2016

  Na području delovanja RC Kruševac ,Lokalitet Milutovac vizuelnim pregledom zasada breskve primećeno je da se breskva  u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka BBCH 01 ...
  » read more

 • Thumb

  Pojava lucerkine bube

  Na territori delovanja RC Kruševac, lokalitet Konjuh obilaskom lucerišta primećeno  je da se lucerka nalazi u fazi intezivnog porasta(20cm visine). Vizuelnim pregledom utvrdili smo  pojavu imaga lucer...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita breskve i nektarine

  Na području delovanja RC Kruševac obilaskom zasada breskve i nektarine,Lokalitet Milutovac,Lazarevac, primetili smo da se u zavisnosti od sorte, breskva  nalazi u fenofazi BBCH skali 55-57 ( vidljivi ...
  » read more

 • Thumb

  Pojava rutave bube

  Na području delovanja RC Krusevac ,vizuelnim pregledom zasada višnje i šljive ,lokalitet Aleksandrovac primetili smo prisustvo  imaga rutave bube(Tropinorta hirta). Imago je najaktivni u najtoplijem ...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita višnje

  Na području delovanja RCKruševac ,lokalitet Stubal, Aleksandrovac,vizuelnim pregledom zasada višnje sorta oblačinska, ustanovili smo da se višnja nalazi u fenofazi  BBCH skala 61- početka cvetanja (10...
  » read more

 • Thumb

  Pojava štitaste vaši na vinovoj lozi

  Na teritori delovanja RC Kruševac obilaskom vinograda,Lokalitet Aleksandrovac, Milutovac vinova loza u zavisnosti od sorte  nalazi se u fenofazi (BBCH 01-07).Početak bubrenja pupoljka:Ljuspice pupolak...
  » read more

 • Thumb

  Botritis na paradajzu

  Botritis na paradajzu Na podrućju delovanja RC Krušeavac obilaskom plasteničke proizvodnje paradajza ustanovili smo da se paradajz nalazi u fenofazi  71 BBCH skala(Prva grupa plodova:prvi plod dostig...
  » read more

 • Thumb

  НАДА - нова сорта шљиве

  Шљива је најзаступљенија врста воћака у Србији и има највећи привредни значај. Најзначајније и најраспространије домаће сорте су: Пожегача, Чачанска Лепотица, Чачанска родна и Чачанска најбоља,Чача...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita šljive u precvetvanju

  Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledom zasada šljive, lokalitetu Milutovac šljiva se nalaze se u fenofazi precvetavanja BBCH 65-67, ( većina cvetova je otorena,prve latice opadaju i cve...
  » read more

 • Thumb

  Kruškina buva

  Na području delovanja RC Kruševac,Lokalitet Lazarevac u zasadu kruške sorta viljamovka, vizuelnim pregledom registrovano je prisusvo  imaga obične kruškine buve(Cacopsylla pyri),  u indeksu napada 0,7...
  » read more

Error
 • You are not authorised to view this resource.

Additional information