• Thumb

  Zaštita breskve i nektarine 04.04.2018

  Na području delovanja RC Kruševac, lokalitet Milutovac, zasadi breskve i nektarine, u zavisnosti od sorte, nalaze se u fenofazi BBCH 62-65 (20% cvetova otvoreno do puno cvetanje).  Padavine koje su...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita jabuke 03.04.2018

  Na području delovanja RC Krusevac zasadi  jabuke se u zavisnosti od sortimenta nalaze u fazi (BBCH 10-15)- prvi listići 10 mm iznad ljušture pupoljaka do većina listova otvoreno ali još uvek ne u puno...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita kruške 29.3.2018

  Na području delovanja RC Kruševac, vizuelnim pregledom zasada krušaka  ustanovljeno je da se kruške, u zavisnosti  od sortimenta nalazi u fazi  od početaka pucanja pupoljaka do vidljivi prvi zeleni li...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita maline 03.04.2018

  Na području delovanja RC Kruševac,  zasadi  maline se nalaze  u fazi od rasta pupoljka do razvoja prvih listova (BBCH 10-13 ). U zavisnosti od lokaliteta, kretanje pupoljaka je  neujednačeno, čak i na...
  » read more

 • Thumb

  Dozrelost pseudotecija Venturia inaeqvalis

  Na području delovanja RC Kruševac , lokalitet Milutovac uočeno je da se jabuke sorte Ajdared i Zlatni delišes nalaze u fenofazi  kraj  bubrenja do početak pucanja pupoljaka (BBCH 03 – 07).   Ovone...
  » read more

 • Thumb

  Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia

  Na području delovanja RC Kruševac, Lokalitet Milutovac,vizuelnim pregledom zasada jabuke, sorte Ajdared i Zlatni Delišes, utvrđeno je da se jabuke nalaze u fazi od početka bubrenja lisnih pupoljaka do...
  » read more

 • Thumb

  ОРГАНСКО ЂУБРИВО – ГЛИСТЕЊАК

  Глистењак је намењен за поправку физичко – хемијских и микробиолошких особина земљишта са мањим садржајем органске материје и за гајење различитих биљних врста у повртарству и холтикултури, са количин...
  » read more

 • Thumb

  УСЛОВИ ЗА ГАЈЕЊЕ РИБИЗЛЕ

  Рибизла се успешно гаји у условима умерено континенталне климе, па и северније. Ова поднебља се карактеришу прохладним летима, великом количином падавина и високом влажноћом ваздуха. Од климатских ...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita breskve 17.02.2016

  Na području delovanja RC Kruševac ,Lokalitet Milutovac vizuelnim pregledom zasada breskve primećeno je da se breskva  u zavisnosti od sorte nalazi u fenofazi početak bubrenja lisnih pupoljaka BBCH 01 ...
  » read more

 • Thumb

  Pojava lucerkine bube

  Na territori delovanja RC Kruševac, lokalitet Konjuh obilaskom lucerišta primećeno  je da se lucerka nalazi u fazi intezivnog porasta(20cm visine). Vizuelnim pregledom utvrdili smo  pojavu imaga lucer...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita breskve i nektarine

  Na području delovanja RC Kruševac obilaskom zasada breskve i nektarine,Lokalitet Milutovac,Lazarevac, primetili smo da se u zavisnosti od sorte, breskva  nalazi u fenofazi BBCH skali 55-57 ( vidljivi ...
  » read more

 • Thumb

  Pojava rutave bube

  Na području delovanja RC Krusevac ,vizuelnim pregledom zasada višnje i šljive ,lokalitet Aleksandrovac primetili smo prisustvo  imaga rutave bube(Tropinorta hirta). Imago je najaktivni u najtoplijem ...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita višnje

  Na području delovanja RCKruševac ,lokalitet Stubal, Aleksandrovac,vizuelnim pregledom zasada višnje sorta oblačinska, ustanovili smo da se višnja nalazi u fenofazi  BBCH skala 61- početka cvetanja (10...
  » read more

 • Thumb

  Pojava štitaste vaši na vinovoj lozi

  Na teritori delovanja RC Kruševac obilaskom vinograda,Lokalitet Aleksandrovac, Milutovac vinova loza u zavisnosti od sorte  nalazi se u fenofazi (BBCH 01-07).Početak bubrenja pupoljka:Ljuspice pupolak...
  » read more

 • Thumb

  Botritis na paradajzu

  Botritis na paradajzu Na podrućju delovanja RC Krušeavac obilaskom plasteničke proizvodnje paradajza ustanovili smo da se paradajz nalazi u fenofazi  71 BBCH skala(Prva grupa plodova:prvi plod dostig...
  » read more

 • Thumb

  НАДА - нова сорта шљиве

  Шљива је најзаступљенија врста воћака у Србији и има највећи привредни значај. Најзначајније и најраспространије домаће сорте су: Пожегача, Чачанска Лепотица, Чачанска родна и Чачанска најбоља,Чача...
  » read more

 • Thumb

  Zaštita šljive u precvetvanju

  Na području delovanja RC Kruševac vizuelnim pregledom zasada šljive, lokalitetu Milutovac šljiva se nalaze se u fenofazi precvetavanja BBCH 65-67, ( većina cvetova je otorena,prve latice opadaju i cve...
  » read more

 • Thumb

  Kruškina buva

  Na području delovanja RC Kruševac,Lokalitet Lazarevac u zasadu kruške sorta viljamovka, vizuelnim pregledom registrovano je prisusvo  imaga obične kruškine buve(Cacopsylla pyri),  u indeksu napada 0,7...
  » read more

ДАН ПОЉА СТРНИХ ЖИТА

Пољопривредна саветодавна и стручна служба

Крушевац ДОО

 

ОРГАНИЗУЈЕ

ДАН ПОЉА СТРНИХ ЖИТА

 

25.06.2018год. на огледном пољу Николић Марка које

се налази у селу Каоник (СО Крушевац).

 

ПРОГРАМ

10.00 -10.30 * Окупљање учесника на огледном пољу

10.30 * Поздравна реч организатора

10.45 * Разгледање огледног поља и упознавање

са особинама сорти стрних жита у огледу

12.00 * Дружење учесника на огледној парцели.

Очекујући Вас, срдачно Вас поздрављамо.                                       

Д И Р Е К Т О Р

Дипл. инж. Радомир Бушатовић

ПССС КРУШЕВАЦ НА 81.МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ У НОВОМ САДУ

ПССС КРУШЕВАЦ НА  81.МЕЂУНАРОДНОМ САЈМУ ПОЉОПРИВРЕДЕ У НОВОМ САДУ

 

На Новосдаском сајму је по 81.пут одржан Међународни сајам пољопривреде у трајању од 20.-26. маја. Тиме је поново  дат значајан допринос развоју пољопривреде, прехрамбене индустрије и сточарства у Србији и окружењу. Пољопривредни сајам је место где је велики број произвођача показао своје производе, али је такође истовремено и место где се укрштају пословни интереси произвођача из свих области и привредних грана које се наслањају на аграр.

Сами пољопривредни произвођачи су могли да буду у директном контакту са представницима Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Пољопривредних саветодавних и стручних служби из целе Србије, Канцеларије за ФАДН, као и представници привредних комора у земљи и региону, привредних банака.

 

ПССС Крушевац је на сајму имала своју презентацију 25. маја на штанду Министарства пољопривреде и заштите животне средине. На штанду су поред представљања делокруга рада ПССС Крушевац представљени и производи пољопривредних произвођача Расинског округа, као и најзначајнији произвођачи садног материјала, ружа и хортикултуралног биља и алкохолних пића.

 

Интересовање посетилаца сајма за наш штанд је било велико, велики број страних држављана је био  инпресиониран садним материјалом из нашег краја.

 

ПССС Крушевац су на сајму представљали директор Драгослав Милутиновић и саветодавци Сандра  Милетаковић и Немања Константиновић.

 

Традиционално богата понуда пољопривредне механизације, прехрамбених производа, машина, алата, сточне хране, чине овај сајам једним од најзначајнијих привредних догађаја у региону. Сајам је и ове године обогаћен изложбом стоке где је  јуница  у власништву нашег произвођача  Борјана   Симоновића била шампионка сајма категорије приплодних јуница сименталске расе, а пратиље у истој категорији су биле јунице  у власништву нашиш пољопривредних произвођача Мирка Бркића и Бранислава Пиперца.

 

Због већ поменутог значаја овог догађаја за развој регионалне пољопривреде, али и због његове едукативне функције,  радује велики број посетилаца из земље и окружења и њихово интересовање за пољопривреду Расинског округа што су и показали на нашем штанду.

ПССС КРУШЕВАЦ

Разговор са поводом

Директор ПССС Крушевац Драгослав Милутиновић гостовао је 29.05.2014 на РТК у емисији разговор са поводом у којој је представио мере аграрне политике Министарства пољопривреде и заштите животне средине.У емисији се говорило и о поплавама које су задесиле Расински округ и мерама њихове санације.

 

ПССС Крушевац

 

 

Обавештење

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА

И СТРУЧНА СЛУЖБА КРУШЕВАЦ д.о.о

Крушевац, Чолак Антина бр.41

дел.бр.1150/2014

датум:29.05.2014.год.

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС број 124/2012)

ПОЉОПРИВРЕДНА САВЕТОДАВНА И СТРУЧНА СЛУЖБА КРУШЕВАЦ

ул. Чолак Антина број 41, 37000 Крушевац

објављује

ОБ А В Е Ш Т Е Њ Е

ОЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

упоступку јавне набавке мале вредности - набавка горива за потребе ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ДОО КРУШЕВАЦ ,БРОЈ 1/2014

1.Предмет набавке:

Набавка горива за потребе ПОЉОПРИВРЕДНЕ САВЕТОДАВНЕ И СТРУЧНЕ СЛУЖБЕ ДОО КРУШЕВАЦ

Шифра из Општег речника набавки: 09132100– бензин 95, 09134200 – дизел гориво, 09133000 – ТНГ

2.Уговорена вредност:

Укупна уговорена вредност износи : 908.336,оо динара без ПДВ-а

3.Критеријум за доделу уговора:

Најнижа понуђена цена

4.Број примљених понуда:

У предметном поступку јавне набавке мале вредности, примљене су 2 понуде

5.Највиша и најнижа понуђена цена:

908.336,оо динара без ПДВ-а

844.583.оо динара без ПДВ-а

 

6.Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда:

908.336,оо динара без ПДВ-а

 

7.Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Изабрани понуђач не извршава предметну набавку уз помоћ подизвођача

8.Датум доношења одлуке о додели уговора:

09.05.2014.године, дел.бр.836/2014

9.Датум закључења уговора

21.05.2014.године, дел.бр. 1112/2014

10.Основни подаци о добављачу:

OMV Srbija d.o.o., 11070 Нови Београд, Омладинских бригада 90А, ПИБ: 101987198, МБ: 17321480, број рачуна 265-1100310000491-31 који се води код Raiffeisen bank a.d. које заступа директор Божидар Рајић.

11.Период важења уговора:

Овај уговор се закључује на одређено време, и важи од дана закључења уговора до окончања испоруке уговорених добара, односно најкасније до 31.03.2015.године.

                                                                                                                 Директор

                                                                                             Драгослав Милутиновић

 

 

Additional information